Vi tar ansvar för ditt tak

När du ska lägga nytt tätskikt på ditt tak är det viktigt att du väljer rätt takentreprenör. Att göra tätskiktsarbeten är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande. Taket ska skydda stora värden under många år och det gör valet av material mycket viktigt. Tätskiktsgarantier i Norden AB har tillsammans med Trygg Hansa Försäkrings AB arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får sammanlagt 10 års skydd. Förutsättningen är att du anlitar en entreprenör som är medlem i Takentreprenörerna inom Bygg-
entreprenörerna, och ansluten till Tätskiktsgarantier. Vi garanterar att arbetet utföres av utbildad personal och att allt material kommer från en godkänd leverantör. Garantin täcker materialfel, felaktigt utfört arbete och följdskador.