Taket är huvudsaken


Skanska byggde för MoDo Papers räkning en ny bestryknings-
maskin i Husum. Taket på lokalerna isolerades med dubbla varv foamglas som klistrades i varm asfalt. Som tätskikt valde MoDo Paper Icopals 2-lagssystem, bestående av Icopal Base 510 Yep 2500 och Icopal Top 510p Sep 4000. Båda helklistrades i varm asfalt.


Hanells Industrier, Örnsköldsvik, valde Icopals Takelaster Monoflex 50 I PG på sina yttertak, cirka 7 000 m² täcker fastigheter vid Sjögatan.


Örnsköldsviks kommun uppförde för Parkskolan verkstadslokaler på 2 500 m². Tätskiktet bestod av 2-lagssystem med Icopal Takelaster. Icopal Base 510 p Yep 2 500 + Icopal Top 510 p Sep 4 000. Båda helklistrade i varm asfalt.


Örnsköldsviks kommun byggde för Avesta Sheffields verksamhet i Svedjeholmen. Befintliga byggnader fick Icopals Takelaster Monoflex 501 PG. 2 500 m² nybyggnad uppfördes av PEAB Nord och i samarbete med takringen i Örnsköldsvik utfördes Taktäckningsarbeten med 2-lagssystem Icopal Base 510 p Yep 2 500 + Icopal Top 510 p Sep 4 000.