Icopal är Europas största tillverkare av tätskikt. Över 120 miljoner kvadratmeter per år produceras i Europa och USA. Det har skapat utrymme för unika forsknings- och utvecklingsresurser. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och har miljödeklarerade produkter som användes i väl beprövade systemlösningar.
För oss är det viktigt att du som skall lägga nytt tak, eller renovera ditt gamla, kan känna trygghet och veta att du får material, utförande och garantier som du kan lita på. Arbetet utförs i nära samarbete med våra auktoriserade takentreprenörer.


K-Plast AB är ett expansivt formsprutningsföretag i Strängnäs, med byggmarknaden och dess infästningsproblem som specialitet. Våra aktuella marknadsområden är främst Sverige och Västeuropa. I Norden har vi en ledande ställning inom de områden vi verkar.


Vår affärsidé är att skapa trygghet genom att ta ett långsiktigt ansvar för de arbeten vi genomför. Vi har tillsammans med Försäkringsbolaget Zürich arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får 10 års skydd.


TIB Takentreprenörerna är branschförening för företag verksamma inom tätskiktsbranschen samt därmed sammanhängande verksamhet med huvudinriktning att tillgodose olika beställarkategorier tätskiktssystem med hög kvalitet. Verksamheten bedrivs från eget kansli.


Våra tätskiktsspecifkationer uppfyller brandklass T, och våra tätskiktsmontörer har alla certifikat för "Heta arbeten för tätskikt" enligt Svenska Brandförsvaretsföreningen. Alla våra tätskiktsmontörer utbildas kontinuerligt för att hålla högsta klass på arbetets utförande.